Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

vaka
13:33
Nieraz Willem łapał się na tym, że nie znosi cudzej definicji siebie, jej uproszczenia i niezmienności. W oczach tych ludzi był i na zawsze miał pozostać Willemem Ragnarssonem z Hood Hall, pokój osiem, kiepskim z matmy i dobrym z panienkami – tożsamość prosta i zrozumiała, naszkicowana dwoma pospiesznymi maźnięciami pędzla.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted bypampam pampam
vaka
13:32
Ale ja, Willem, uwielbiam twoje filmy, podobnie jak mnóstwo ludzi. To się chyba liczy, co? Ile osób może o sobie powiedzieć, że autentycznie wyrywają ludzi z codzienności?
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted byzabkasleepingsicknessmalinowowashameonyoubitch

July 08 2017

vaka
22:22
Ostatnimi czasy stale czuł się zmęczony, bo codzienny wysiłek wydawania się normalnym był tak wielki, że pozostawiał niewiele energii na cokolwiek innego.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted bySkydelanscorpixazalianyaakooversensitivefeatherrmalinowowaOkruszekmalinowowaAmebaNieznosny
vaka
22:19
(...) pamiętał tylko nieszczęście, lęk albo nieobecność nieszczęścia i lęku, przy czym ten drugi stan był wszystkim, czego potrzebował i pragnął.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted bySkydelan Skydelan
vaka
16:36
Po ośmiu miesiącach Jude wciąż nie miał zdania co do zdolności Felixa. Chłopczyk nie był głupi, ale cierpiał na chroniczny brak pasji, tak jakby w wieku dwunastu lat
już pogodził się z faktem, że życie go zawiedzie, a on zawiedzie wszystkich dookoła.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted byjestemjedenincentivepolana
vaka
16:35
Ten lęk, że wkroczenie w czwartą dekadę życia przemieni ich w coś innego, coś poza ich kontrolą, jak w bajce, o ile tego nie uprzedzą zdecydowanymi krokami.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted byjestemjedenhormezaincentive
vaka
16:34
Jego własne zbliżanie się do trzydziestki nie budziło w nim uśpionej paniki ani nadaktywności, ani potrzeby zmiany kształtu dotychczasowego życia na model bardziej właściwy dla trzydziestolatka. Nie dotyczyło to jednak jego przyjaciół, więc ostatnie trzy lata przed trzydziestką Jude spędził na wysłuchiwaniu ich elegii na minione dziesięciolecie, wyliczania, co zrobili, a czego nie zrobili, zestawów samobiczowania się i obietnic.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted byjestemjedenincentivezmorabitchiloveyouAmeba
vaka
13:10
Miał dwadzieścia osiem lat; wyobraźnia go opuściła; był kopistą.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted byjestemjeden jestemjeden
vaka
01:02
I tak rozpoczął dorosłość: trzy lata obijania się od brzegu do brzegu w zamulonym bajorku obrośniętym drzewami blokującymi światło, za ciemno było, by mógł stwierdzić, czy jeziorko, w którym się pławi, otwiera się na rzekę, czy też zamyka się w swoim własnym małym uniwersum, w którym on miałby spędzić lata, dekady – całe życie – poszukując na oślep drogi wyjścia, która nie istnieje, bo nigdy nie istniała.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted byRanikolis

July 07 2017

vaka
23:34
Jude z kolei, myślał Willem, był motywowany raczej lękiem, że jeśli nie będzie szedł do przodu, zacznie się osuwać w przeszłość, w życie, które już zostawił za sobą i o którym z nikim nie chciał gadać.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted byazaliafeatherrmalinowowa
vaka
23:33
Ale to były dni pod hasłem samorealizacji, kiedy niehonorowe było poprzestać na czymś, co nie jest pierwszym życiowym wyborem – świadczyłoby to o słabej woli. Nie wiadomo jak i kiedy uległość wobec własnego losu przestała być gestem dystyngowanym, a stała się oznaką tchórzostwa. Bywały chwile, że presja osiągnięcia szczęścia stawała się wręcz opresją – tak jakby szczęście było czymś, co każdy może osiągnąć, i wszelki kompromis w pogoni za szczęściem był osobistą winą człowieka.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
vaka
20:11
Układał sobie listę rzeczy do załatwienia, i to pilnie, w nadchodzącym roku: praca (w zastoju), życie uczuciowe (brak), seksualność (nierozwiązana), przyszłość (niepewna). Te cztery punkty były zawsze takie same, choć nieraz zmieniała się kolejność. Stała była też zdolność Malcolma do precyzyjnego opisywania bieżącej sytuacji, połączona z kompletną niezdolnością do znajdowania rozwiązań.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Tags: małeżycie
Reposted byRanizmoraczoodeepbluexkaktugdziejestolaheavencanwaitpkz451nieobecnosccongrevemakemeatea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl