Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

vaka
02:45
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vialeira leira
vaka
02:45
Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialeira leira
vaka
02:44
0472 475b
Reposted fromfavv favv vialeira leira
vaka
02:44
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vialeira leira
vaka
02:44
Czyżby nie przewidywała, że istnieje takie zabrnięcie w samotność, że powrót jest już niemożliwy?
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialeira leira
02:43
8891 6c71 500
vaka
02:43
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialeira leira
vaka
02:38
4252 8dd7
Reposted fromtaSowa taSowa viaottopilotto ottopilotto
vaka
02:37

July 21 2017

vaka
19:49
To już chyba zawsze będzie ten sam pretensjonalny banał: "jak dobrze, że Cię tutaj nie ma" na przemian z "tęsknię za Tobą, chcę z Tobą porozmawiać".
Reposted byAmeba Ameba

July 20 2017

vaka
01:50
Czemu w dzisiejszych czasach ludzie nie uważają cię za prawdziwego człowieka, jeśli akurat nie jesteś zakochany? Głupota. Nikogo już nie kocham. Nikogo.
— Illumination

July 19 2017

vaka
13:16
- Do you think I’ve gone round the bend?
- I’m afraid so. You’re mad, bonkers, completely off your head. But I’ll tell you a secret. All the best people are.
— Lewis Carroll, Alice in Wonderland

July 18 2017

vaka
12:28

Człowiek JEST samotną wyspą.

"Człowiek jako samotna wyspa. Wyobrażam ją sobie wśród bezkresnych wód. Czasem przypłynie do niej łódka.
Zatrzyma się na dłużej lub krócej. I odpłynie. Niekiedy zostaje na zawsze. Osobna łódka na osobnej wyspie."
Anna Onichimowska

Reposted byleira leira

July 17 2017

vaka
22:29
22:27
1355 37f5 500

July 15 2017

vaka
23:20
2122 3e39
Reposted byHypothermiaMilkyJoeDagarhenziconcarnesmoke11holeinheadjanealicejones

July 12 2017

vaka
16:42
Obudź się, moja duszo.
Nie wiem, gdzie jesteś,
gdzie się ukryłaś,
ale proszę cię, obudź się,
jeszcze jesteśmy razem,
jeszcze droga przed nami,
naszą gwiazdą będzie
jasny rąbek świtu.
— "Obudź się", A. Zagajewski
Reposted fromciarka ciarka viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
vaka
16:41
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
vaka
16:41
vaka
16:40
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl