Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

vaka
19:49
To już chyba zawsze będzie ten sam pretensjonalny banał: "jak dobrze, że Cię tutaj nie ma" na przemian z "tęsknię za Tobą, chcę z Tobą porozmawiać".
Reposted byAmeba Ameba

July 20 2017

vaka
01:50
Czemu w dzisiejszych czasach ludzie nie uważają cię za prawdziwego człowieka, jeśli akurat nie jesteś zakochany? Głupota. Nikogo już nie kocham. Nikogo.
— Illumination

July 19 2017

vaka
13:16
- Do you think I’ve gone round the bend?
- I’m afraid so. You’re mad, bonkers, completely off your head. But I’ll tell you a secret. All the best people are.
— Lewis Carroll, Alice in Wonderland

July 18 2017

vaka
12:28

Człowiek JEST samotną wyspą.

"Człowiek jako samotna wyspa. Wyobrażam ją sobie wśród bezkresnych wód. Czasem przypłynie do niej łódka.
Zatrzyma się na dłużej lub krócej. I odpłynie. Niekiedy zostaje na zawsze. Osobna łódka na osobnej wyspie."
Anna Onichimowska

July 17 2017

vaka
22:29
22:27
1355 37f5 500

July 21 2017

vaka
19:49
To już chyba zawsze będzie ten sam pretensjonalny banał: "jak dobrze, że Cię tutaj nie ma" na przemian z "tęsknię za Tobą, chcę z Tobą porozmawiać".
Reposted byAmeba Ameba

July 20 2017

vaka
01:50
Czemu w dzisiejszych czasach ludzie nie uważają cię za prawdziwego człowieka, jeśli akurat nie jesteś zakochany? Głupota. Nikogo już nie kocham. Nikogo.
— Illumination

July 19 2017

vaka
13:16
- Do you think I’ve gone round the bend?
- I’m afraid so. You’re mad, bonkers, completely off your head. But I’ll tell you a secret. All the best people are.
— Lewis Carroll, Alice in Wonderland

July 18 2017

vaka
12:28

Człowiek JEST samotną wyspą.

"Człowiek jako samotna wyspa. Wyobrażam ją sobie wśród bezkresnych wód. Czasem przypłynie do niej łódka.
Zatrzyma się na dłużej lub krócej. I odpłynie. Niekiedy zostaje na zawsze. Osobna łódka na osobnej wyspie."
Anna Onichimowska

July 17 2017

vaka
22:29

July 21 2017

vaka
19:49
To już chyba zawsze będzie ten sam pretensjonalny banał: "jak dobrze, że Cię tutaj nie ma" na przemian z "tęsknię za Tobą, chcę z Tobą porozmawiać".
Reposted byAmeba Ameba

July 20 2017

vaka
01:50
Czemu w dzisiejszych czasach ludzie nie uważają cię za prawdziwego człowieka, jeśli akurat nie jesteś zakochany? Głupota. Nikogo już nie kocham. Nikogo.
— Illumination

July 19 2017

vaka
13:16
- Do you think I’ve gone round the bend?
- I’m afraid so. You’re mad, bonkers, completely off your head. But I’ll tell you a secret. All the best people are.
— Lewis Carroll, Alice in Wonderland

July 18 2017

vaka
12:28

Człowiek JEST samotną wyspą.

"Człowiek jako samotna wyspa. Wyobrażam ją sobie wśród bezkresnych wód. Czasem przypłynie do niej łódka.
Zatrzyma się na dłużej lub krócej. I odpłynie. Niekiedy zostaje na zawsze. Osobna łódka na osobnej wyspie."
Anna Onichimowska

July 21 2017

vaka
19:49
To już chyba zawsze będzie ten sam pretensjonalny banał: "jak dobrze, że Cię tutaj nie ma" na przemian z "tęsknię za Tobą, chcę z Tobą porozmawiać".
Reposted byAmeba Ameba

July 20 2017

vaka
01:50
Czemu w dzisiejszych czasach ludzie nie uważają cię za prawdziwego człowieka, jeśli akurat nie jesteś zakochany? Głupota. Nikogo już nie kocham. Nikogo.
— Illumination

July 19 2017

vaka
13:16
- Do you think I’ve gone round the bend?
- I’m afraid so. You’re mad, bonkers, completely off your head. But I’ll tell you a secret. All the best people are.
— Lewis Carroll, Alice in Wonderland

July 21 2017

vaka
19:49
To już chyba zawsze będzie ten sam pretensjonalny banał: "jak dobrze, że Cię tutaj nie ma" na przemian z "tęsknię za Tobą, chcę z Tobą porozmawiać".
Reposted byAmeba Ameba

July 20 2017

vaka
01:50
Czemu w dzisiejszych czasach ludzie nie uważają cię za prawdziwego człowieka, jeśli akurat nie jesteś zakochany? Głupota. Nikogo już nie kocham. Nikogo.
— Illumination
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl