Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

vaka
23:24
2692 afe7
Reposted fromsuchegnaty suchegnaty viafaghil faghil
vaka
23:24
Nie potrzebuję nikogo w moim życiu, kto nie chce w nim być.
— Georgina do Sereny
vaka
23:23
Co dobrego przyjdzie z siedzenia i użalania się nad sobą? Nawet trup może stać, lecz ja żyję i stoję o własnych siłach. Jeśli mam umrzeć, to przed śmiercią nie chcę niczego żałować. Nie nazwę tego zemstą. To sposób na poprawę humoru. [...] Nawet gdy rzucą mnie w odmęty rozpaczy, jeśli będę mógł się wspiąć choćby po pajęczej nici, zrobię to i nie ustąpię. My ludzie mamy siłę, by tego dokonać. Jednak czy ktoś tego chce, czy też nie, zależy od niego samego.
— Yana Toboso, 黒執事
Reposted fromasafeather asafeather viafaghil faghil
vaka
23:23
9677 d28c 500
Reposted fromlander lander viafaghil faghil
vaka
23:22

Promise me you’ll always remember: You’re braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.

— A.A Milne
Reposted fromMissTake MissTake viafaghil faghil
vaka
23:21
5202 3b91
Reposted fromfucktheworld fucktheworld viafaghil faghil
vaka
23:19
Wendy, słuchaj, Wendy! Zamiast spać w swoim głupim łóżku, mogłabyś fruwać ze mną gdzieś wysoko i mówić śmieszne rzeczy gwiazdom!
— Piotruś Pan
Reposted frommarysia marysia viafaghil faghil
vaka
23:19
23:19
9567 60db
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viafaghil faghil
vaka
23:16
7396 f2c4
vaka
23:16
The air will always be too filled with something. Your body too sore or tired. Your father too drunk. Your wife too cold. You will always have some excuse not to live your life.
 
— Chuck Palahniuk
Reposted frommiowr miowr viafaghil faghil
vaka
23:15
Najciekawsze że nigdy nie jest za późno by się zmienić. Czas nie ma znaczenia. Można zacząć w dowolnym momencie. Możesz sie zmienić lub nie. Nic tego nie przesądza. 
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromolewka olewka viafaghil faghil
vaka
23:15
Bo widzisz, Harry, to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności.
— Dumbledore
Reposted fromkaora kaora viafaghil faghil
vaka
23:14
Reposted fromhalucine halucine viafaghil faghil
vaka
23:13
William Gibson
Reposted fromcit cit viafaghil faghil
vaka
23:13
vaka
23:13
Pozostań nienasycony. Pozostań nierozsądny.
— Steve Jobs
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viafaghil faghil
23:12
0510 7058

bluepueblo:

Down to the Sea, Brighton, England

photo via musicchic

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viafaghil faghil
vaka
23:12
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw viafaghil faghil
vaka
23:08
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viafaghil faghil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl