Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

vaka
23:08
7569 02fc 500
vaka
23:06
5324 dfb6
Reposted frompianistka pianistka viafaghil faghil
vaka
23:06
Od stania w miejscu niejeden zabłądził.
— Edward Stachura, Nie rozdziobią mnie kruki
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viafaghil faghil
23:05
2173 6118
Reposted frommali-nowa mali-nowa viafaghil faghil
vaka
23:05

Z jednej strony wszystko jest coraz lepsze - co tydzień nowa generacja telefonów komórkowych. Ale żeby móc się nimi posługiwać, potrzebujesz szczegółowych instrukcji. Więc czytasz instrukcje zamiast książek, a w wolnym czasie oglądasz telewizję, gdzie piękny, opalony chłopak z reklamy wykrzykuje, że jest szczęśliwy, bo ma kąpielówki firmy X.

Z rozwojem tej konsumpcyjnej, globalnej cywilizacji rośnie rzesza ludzi, którzy nie tworzą żadnych wartości. Są tylko pośrednikami, konsultantami, agentami PR. Niby masz w supermarkecie ogromny wybór, ale w rzeczywistości to jest fałszywa różnorodność.

Vaclav Havel
Reposted fromsamotny-nawigator samotny-nawigator viafaghil faghil
vaka
23:04
Nie zapominaj, że właściwym stanem człowieka jest wyprostowana postawa, niezłomny umysł i krok przemierzający nieograniczone obszary. Nie pozwól jego ogniowi gasnąć, iskra po iskrze, w beznadziejnych bagnach bycia „mniej więcej”, „nie całkiem”, ,jeszcze nie”, „wcale nie”. Nie pozwól, by bohater w twojej duszy zginął w samotnej tęsknocie za życiem, na które zasługiwałaś, lecz nigdy nie zdołałaś osiągnąć. Przyjrzyj się swojej drodze i naturze swojej bitwy. Świat, którego pragnęłaś, jest do zdobycia, istnieje, jest prawdziwy, jest możliwy, jest twój.
— Atlas Shrugged
Reposted fromfaghil faghil

June 16 2017

07:52
5812 4c23
Reposted fromamatore amatore viazi zi
vaka
07:52
9779 d4eb
Reposted fromoblivions oblivions viazi zi
vaka
07:51
9195 6a91
Reposted fromkrzysk krzysk viazi zi
vaka
07:50
0075 d58e
Reposted fromthedayaftertomorrow thedayaftertomorrow viazi zi
vaka
07:49
07:47
9113 cc87
Reposted fromLittleJack LittleJack viazi zi
07:47
2663 c0eb
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viazi zi
vaka
07:44
Pewnego dnia

wyjdę z domu o świcie,

tak cicho,

że nawet się nie zbudzicie,

I pójdę,

i będę wędrować po świecie,

i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Wawiłow Danuta "Wędrówka"
Reposted frommonstrum monstrum viaoversensitive oversensitive
vaka
07:44
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viaoversensitive oversensitive
vaka
07:41
O tym, że mimo to do niczego nie mogę dojść. I nie mogąc do niczego dojść, starzeję się. O tym,  że nie umiem już z całego serca pokochać. Że nie czuję już takiego drżenia serca. Że nie wiem, na czym mi zależy. Staram się jak mogę, robiąc swoje, ale to się na nic nie zdaje. Mam wrażenie, że moje ciało jest coraz trwardsze. Że organizm po trochu sztywnieje, twardnieje od środka. Boję się tego.
— Haruki Murakami - Tańcz tańcz tańcz
vaka
07:41
5825 4855
Reposted fromShini Shini viaoversensitive oversensitive

June 15 2017

vaka
09:43
Zauważyłem, że tylko głupcy chcą, żeby ludzie wszyscy podobni byli do siebie. Kto rozumny, tego cieszy, że są na świecie: dzień i noc, lato i zima, młody i stary, że jest i motyl i ptak, że są różne kolory kwiatów i oczów ludzkich, że są dziewczęta i chłopcy. Kto nie lubi myśleć, tego niecierpliwi rozmaitość, która zmusza do myślenia.
— Korczak
Reposted byuse-useless-mindRuda-Shutyjestemjedenjointskurwysynjajestemoversensitivebobixsgrialux3

June 14 2017

vaka
22:21
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarisky risky
vaka
22:16
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaesperer esperer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl