Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

vaka
22:14
9836 8479
Reposted fromalcohol alcohol viaitmakesmecalm itmakesmecalm
vaka
22:11
6411 c9f2 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaitmakesmecalm itmakesmecalm

March 06 2017

19:14
0049 c372
Reposted fromLittleJack LittleJack viablacksadcat blacksadcat

March 04 2017

vaka
10:57
Reposted bymerydocholeryklopokotlikearollingstonemirosiainsanedreamerlexxiezidzheljamuviellmrdonadonii3u3a
vaka
10:57
vaka
10:56
Reposted byjankantyklopokothashpodkrawatemciekawerzeczydlakasi
vaka
10:56
Reposted byhash hash
vaka
10:38
Spróbuj chociaż raz uwierzyć.
— Myslovitz, Noc

March 03 2017

vaka
14:17
1313 ec37 500
Specjaliści amerykańskiej agencji badania kosmosu - NASA ustalili, że Wszechświat, migocący rozsianymi światełkami gwiazd, wichrami galaktyk i pomarańczowym blaskiem słońc, ma też swój własny kolor - informuje londyński dziennik "Daily Telegraph". Ta barwa, którą badacze nazwali "kosmicznym latte", jest jednym z odcieni beżu. Po to, by dojść do tego sensacyjnego wniosku, naukowcy musieli zbadać barwy rozprzestrzeniane przez 200 tysięcy galaktyk. Po zebraniu ich razem, stworzyli zestawienie, które ukazało beżowy kolor.
Reposted byelusivejessamine
vaka
06:58
2496 bccb 500
Reposted bygiepe2hereyesitmakesmecalm
vaka
06:58
2091 73d7
Reposted byblackdramasewkagoldchudazupa
vaka
06:57
1892 3350 500
Reposted bykalbienniekoniecznieomnieAmericanlovereternaljourneylaparisiennestonerrpapermanfilodisetaelusivesewkagoldcomiendoliricatalulaitmakesmecalmmolotovcupcakeslowlifephilosophystraycatSilentForestmietta-worldnanedicupcakeofdarknesssentymentalna
vaka
06:57
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viala-lu la-lu
vaka
06:56
Wszystko przeminie. Mądry Człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje. 
— Olga Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych
Reposted frombzium bzium
vaka
06:52
6457 861b
moja głowa jest piekłem po Tobie.
Reposted fromla-lu la-lu
vaka
06:52
5601 95c3
Reposted fromMiziou Miziou viablueberries blueberries
vaka
06:52
3949 a80e
Reposted fromrol rol viablueberries blueberries
vaka
06:52
vaka
06:51
7992 b737
Reposted frommartynkowa martynkowa viablueberries blueberries
vaka
06:51
7636 b13e
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viablueberries blueberries
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl