Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

vaka
19:49
To już chyba zawsze będzie ten sam pretensjonalny banał: "jak dobrze, że Cię tutaj nie ma" na przemian z "tęsknię za Tobą, chcę z Tobą porozmawiać".
Reposted byAmeba Ameba

July 20 2017

vaka
01:50
Czemu w dzisiejszych czasach ludzie nie uważają cię za prawdziwego człowieka, jeśli akurat nie jesteś zakochany? Głupota. Nikogo już nie kocham. Nikogo.
— Illumination

July 19 2017

vaka
13:16
- Do you think I’ve gone round the bend?
- I’m afraid so. You’re mad, bonkers, completely off your head. But I’ll tell you a secret. All the best people are.
— Lewis Carroll, Alice in Wonderland

July 18 2017

vaka
12:28

Człowiek JEST samotną wyspą.

"Człowiek jako samotna wyspa. Wyobrażam ją sobie wśród bezkresnych wód. Czasem przypłynie do niej łódka.
Zatrzyma się na dłużej lub krócej. I odpłynie. Niekiedy zostaje na zawsze. Osobna łódka na osobnej wyspie."
Anna Onichimowska

July 17 2017

vaka
22:29
22:27
1355 37f5 500

July 15 2017

vaka
23:20
2122 3e39
Reposted byHypothermiaMilkyJoeDagarhenziconcarnesmoke11holeinheadjanealicejones

July 12 2017

vaka
16:42
Obudź się, moja duszo.
Nie wiem, gdzie jesteś,
gdzie się ukryłaś,
ale proszę cię, obudź się,
jeszcze jesteśmy razem,
jeszcze droga przed nami,
naszą gwiazdą będzie
jasny rąbek świtu.
— "Obudź się", A. Zagajewski
Reposted fromciarka ciarka viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
vaka
16:41
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
vaka
16:41
vaka
16:40
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
vaka
16:40
vaka
16:38
6518 a719 500
vaka
16:37
2453 9d7e 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
vaka
16:36
vaka
16:36
7302 836e 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
vaka
16:36

O, wysiąść mi na cichej, nienazwanej stacji
Wyjść z wagonu ukradkiem, rozpłynąć się w cieniach.
Iść powoli aleją kwitnących akacji,
Donikąd się nie spiesząc, drogą bez znaczenia.

— Antoni Słonimski
vaka
16:34
Sztuka tracenia potrafi być prosta; 
tak wiele rzeczy wyraźnie chce przepaść, 
że kiedy znikną, to jest żadna rozpacz. 

Trać co dzień, jakbyś uczył się rzemiosła: 
zgub klucze, pozwól niech ci czas ucieka. 
Sztuka tracenia potrafi być prosta. 

Ćwicz tak, by suma straconego rosła: 
pejzaży, imion i miejsc, w które jechać 
nie zdążysz. Przecież to jest żadna rozpacz. 

Zgubić zegarek, co po matce został, 
sprzedać dom, skoro już nikt w nim nie czeka. 
Sztuka tracenia potrafi być prosta. 

Stracić dwa miasta, cóż to jest przy włościach 
o wiele większych. Lecz stracona rzeka 
albo kontynent to też żadna rozpacz. 

Że cię nie stracę (choć twój głos i postać 
tak bardzo kocham), też nie chcę przyrzekać. 
Sztuka tracenia potrafi być prosta, 
choć tak wygląda (no, napisz to!) rozpacz.
Elizabeth Bishop "Jedyna sztuka"
vaka
16:34
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromSTYLTE STYLTE viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
vaka
16:33
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl