Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

vaka
11:31
Spróbuj chociaż raz uwierzyć.
— Myslovitz, Noc
Reposted byRaniMashe

February 12 2018

vaka
23:29
Pain!
You made me a,  you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up, believer, believer
Pain!
Oh let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came from...
Pain!
You made me a,  you made me a believer, believer
— imagine dragons,believer

January 30 2018

vaka
06:22
I want to clean it up, clean it up.
I want to fix it up, fix it up.
Pretend it never happened.
Pretend it never happened.

— Jonghyun - Grease (posthumous album)
vaka
06:10
1709 e409 500
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viaraita raita
vaka
06:08
Reposted fromshitty shitty viaraita raita
vaka
06:06

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaraita raita

January 11 2018

vaka
15:31
4295 b7dd 500

January 08 2018

vaka
17:53
Jutro będzie wiosna i będę dłużej pukać.
— Świetlicki - Upiór
Reposted byraita raita
vaka
17:51

Jonghyun x Taemin - EMBR'ACE' the MOON


music: Jonghyun - MOON
video: Taemin - ACE and PRESS IT

zaskakujące i ujmujące odkrycia muzyczne i taneczne, które przyszły do mnie tej zimy

January 02 2018

vaka
21:10
2992 28f7
Reposted bymisiotronikwiolusjessamineEtnigosviajero

January 01 2018

vaka
04:59
vaka
04:57
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianebthat nebthat

December 31 2017

vaka
01:14

Jonghyun - Let Me Out


I’m exhausted from this world

December 24 2017

vaka
15:00
Reposted byMartwa13inspiracyjna
vaka
14:56

November 25 2017

vaka
04:10
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianebthat nebthat
vaka
04:10
6280 65a5
Reposted fromverronique verronique vianebthat nebthat
04:07
3803 3e7f
Reposted fromkniepuder kniepuder viadecay decay
vaka
04:07
04:06
5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viadecay decay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl