Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

vaka
00:40
0166 fc03
Reposted frombotaka botaka
vaka
00:03
Za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted frombotaka botaka
vaka
00:03
I pragnąłem jednego, żeby zostawili mnie w spokoju, zapomnieli, że jestem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viabotaka botaka
vaka
00:02
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted frombotaka botaka
vaka
00:02
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted frombotaka botaka
vaka
00:02
Muszę się śpieszyć i żyć - tyle czasu się zmarnowało!
— T. Jansson
Reposted frombotaka botaka
vaka
00:02
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— H. Poświatowska
Reposted frombotaka botaka
vaka
00:00
0187 7596 500
Reposted frombotaka botaka

May 27 2017

vaka
23:59
2509 cb9c
Reposted frombotaka botaka
vaka
23:57
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz
Reposted frombotaka botaka
vaka
23:57
5142 eea1 500
ok
Reposted frombotaka botaka
vaka
23:55
6973 22f4 500
"Please Like Me"
vaka
23:52
5671 1432
"Please Like Me"
vaka
23:51

May 21 2017

vaka
13:21

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
vaka
13:17
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viatysiace-mysli tysiace-mysli
vaka
13:16
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viatysiace-mysli tysiace-mysli
vaka
13:08
vaka
13:07
6490 3eb5 500
vaka
13:06
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl