Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

vaka
20:13
Are you hoping for a miracle?
Are you hoping for a miracle?
Are you hoping for a miracle?
Are you hoping for a miracle?

It's not enough.
— Bloc Party - Helicopter
Reposted bycomiendoliricaSkydelanohmydeer

June 20 2017

vaka
20:38
I'm not good with anger. I go straight to depression.
Jonathan Ames
Reposted fromsovielsand sovielsand viajane-doe jane-doe

June 19 2017

vaka
15:12
5301 e951 500
Burn, Burn, Burn [movie]
vaka
15:07
Bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „Oooo!”
— Jack Kerouac
Reposted byatemeWlodaralottibluebell
vaka
13:09
Masculinity is what you believe it to be. I think masculinity and femininity is something that's very old-fashioned. There's a whole new generation of people who aren't defined by their sex or race or who they like to sleep with.
— Johnny Weir

June 18 2017

vaka
20:34
Johnny Weir

vaka
20:33
4145 f402 500
Johnny Weir
vaka
10:47
5466 a9fe
Reposted frommalsaine malsaine vialouve louve
vaka
10:46
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako vialouve louve

June 17 2017

vaka
23:47
Reposted fromlouve louve
vaka
23:44
Ludzie nie mówią Ci kim jesteś. Ty im to mówisz.
— Blair Waldorf
Reposted fromzabka zabka viafaghil faghil
vaka
23:44
0969 f5de
Reposted frommysoul mysoul viafaghil faghil
vaka
23:43
4971 c5fe 500
Stachura
Reposted fromwomansplace womansplace viafaghil faghil
vaka
23:42
3051 0769
Reposted fromnowejutro nowejutro viafaghil faghil
23:39
The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper.
— W.B. Yeats (via forbiddenalleys)
Reposted frommakiyamar makiyamar viafaghil faghil
vaka
23:35
Ja nigdy nie będę mówił słuchaczom, jak mają interpretować piosenki. Nie interesuje mnie, co czuła Tori Amos pisząc daną piosenkę, bo w momencie, kiedy jej słucham, ona jest moja. Nie Tori. Jakie mamy prawo śmiać się z młodej dziewczyny, która słucha Feela, jeśli te piosenki są dla niej bardzo ważne?

Nie będzie mi przykro, jeśli ktoś będzie się śmiał z piosenki „Żaba tonie w betonie”, która dla mnie jest smutną piosenką o miłości. Nie o to chodzi. I mówiąc ogólnie, sztuka nie może być przeintelektualizowana, tak jak nie chodzi o to, by traktować ją niepoważnie. Trzeba tylko uważać z interpretacją i szufladkowaniem, dla kogo są dane emocje. Sztuka jest wolnością, nie służy temu, by ograniczać ją barierami.
— Czesław Mozil w rozmowie z Joanną Jałowiec (a Szymborska napisała kiedyś nową maturę z polskiego, zinterpretowała swój własny wiersz i zgodnie z kluczem dostała 67%)
Reposted fromyouthless youthless viafaghil faghil
vaka
23:32
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viafaghil faghil
vaka
23:32
Bo ci, którzy szturmują pałace - rychło w nich zamieszkują. Ci, którzy burzą - nie nauczą się tworzyć. Gdy kogoś nazwiemy swym wrogiem - staniemy się jego lustrzanym odbiciem. Dlatego wojownik oczyszcza się przed walką i nie walczy z tym, kogo nie szanuje. A żeby w ogóle zostać wojownikiem - trzeba najpierw pokonać własny strach.
— Wojciech "Jacob" Jankowski
Reposted fromkonrad konrad viafaghil faghil
vaka
23:30
W Polsce najgwałtowniej i najbezwzględniej potępia się ludzi nie za to, że źle czynią, lecz za to, że inaczej myślą.
— Jerzy Andrzejewski
Reposted frombialasmierc bialasmierc viafaghil faghil
vaka
23:29
9166 78ec
Reposted fromdragon-fly dragon-fly viafaghil faghil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl